Jan Hendrych a Richard Konvička – Maso a kost / dvě podoby figurace

Jan Hendrych a Richard Konvička – Maso a kost / dvě podoby figurace

25. 6. – 12. 9. 2010
Kurátor: Richard Drury,
Kurátoři za SGVU: PhDr. Jan Štíbr, MgA. Jan Brodský

Profesor pražské AVU sochař Jan Hendrych (1936) pochází z umělecké rodiny, VŠUMPRUM vystudoval u Josefa Wagnera. Dokonale ovládá klasickou realistickou modelaci. Věnuje se především figurální tvorbě, ale cizí mu nejsou ani abstraktnější formy. Figuru chápe jako symbolické vyjádření lidské existence, do tvarů těl promítá vnitřní psychické stavy. Patrné je jeho ovlivnění barokní tvorbou.

Kromě volné tvorby se věnoval i restaurování především barokních soch. Účastní se mezinárodních sochařských sympozií, vystavuje u nás i v zahraničí.

Tvorbou malíře Richarda Konvičky (1957) je prostoupen zájem o osud člověka v civilizovaném světě, přičemž civilizaci vnímá jako úspěch lidských schopností, ale také i jako jisté ohrožení lidské přirozenosti. Jeho zájem o městské náměty se rozvíjel již na studiích pražské AVU u profesora Jana Smetany. Témata získává z konkrétních žitých situací, ze setkání s městským prostředím.