Zdenka Marie Nováková – Obrazové cykly

Zdenka Marie Nováková – Obrazové cykly

23. 4. – 6. 6. 2010

Kurátor: PhDr. Jaromír Zemina
Kurátor za SGVU: PhDr. Jan Štíbr, MgA. Lucie Petrasová, PhDr. Ĺubomír Turčan

Autorka absolvovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, soukromě pokračovala ve studiu malby. V letech 1968-1990 pracovala jako pedagožka na pražské AVU. Od roku 1997 působí na Katedře architektury ČVUT v Praze. Kromě architektonické činnosti také maluje a svoji tvorbu úspěšně vystavuje u nás i v zahraničí.

V jejích dílech se výrazně projevuje autorčin vztah – láska – k přírodě, kterou ve svých dílech osobitým způsobem reflektuje.