Jiří Bradáček – Sochy

Jiří Bradáček – Sochy

7. 9. – 4. 11. 2012 na parkánu galerie

vernisáž 6. 9. 2012 od 17.30 hodin

Kurátor výstavy: Mgr. Jan Škvára
Kurátor za SGVU v Litoměřicích: PhDr. Jiřina Kumstátová

JIŘÍ BRADÁČEK – sochař. Narodil se 27. 6. 1922 v Obříství u Mělníka. Studoval v Praze na Státní keramické škole (1936–1939), na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Karla Dvořáka (1939–1944), absolvoval na Akademii výtvarných umění u prof. Karla Pokorného (1945–1946). V letech 1946–1951 se po absolutoriu Akademie věnoval navrhování drobné plastiky pro porcelánku Royal Dux v Duchcově, odkud přenesl svůj ateliér do Teplic a pak do Roudnice nad Labem. Roudnici opouští, když byl jmenován docentem na AVU v Praze v roce 1967.

Těžištěm tvorby Jiřího Bradáčka byly plastiky v exteriéru veřejných prostor, především v severočeském regionu, ale i v Praze a jinde. Věnoval se i komorní plastice a portrétům. Modelační techniky, jako polychromovaná sádra, kamenina, porcelán, modurit, v Bradáčkově tvorbě postupně vytlačila práce v kameni, zejména v pískovci a v opuce.

V roce 1946 byl přijat do S.V.U. Mánes. Byl spoluzakladatelem severočeské tvůrčí skupiny Krok 57, jedné z prvních poválečných uměleckých skupin v republice. Až do svého odchodu do Prahy patřil k předním iniciátorům výtvarného života v severních Čechách. Získal čestné uznání za plastiku Raněný pták na prestižním La Triennale di Milano v roce 1956 a cenu SKNV v Ústí nad Labem za výtvarnou práci v roce 1961. Byl zastoupen na řadě významných výstav československého umění doma i v zahraničí. Zemřel nečekaně v Praze dne 18. července 1984.