Věra Boudníková – Špánová – Retrospektiva

Věra Boudníková – Špánová – Retrospektiva

26. 9. – 28. 10. 2012

vernisáž 25. 9. 2012 v 17 hodin v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii

Kurátor výstavy za SGVU: PhDr. Jan Štíbr

Textilní výtvarnice Věra Boudníková-Špánová (1946–2012) pocházela z Českého Krumlova, vystudovala Střední textilní školu v Brně a studovala na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích a v Praze.

Věra Boudníková-Špánová se věnovala volné textilní tvorbě, především tapiserii, ale i asamblážím a tvorbě textilních objektů. Svoji tvorbu nevnímala jako dekoraci, ale jako plnohodnotné umělecké dílo, prostřednictvím kterého vyjadřovala své pocity, postoje ke společnosti, zaznamenávala své vzpomínky (deníkové záznamy).

Věra Boudníková-Špánová založila občanské sdružení Prooemium, byla členkou skupiny ŽARARAKA a skupiny Umělecká beseda. Vystavovala na mnoha skupinových výstavách, naposledy v roce 2009 s Uměleckou besedou právě v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích. Kromě kolektivních výstav měla i několik samostatných výstav nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Její poslední samostatnou výstavu (spolu se Svatoplukem Klimešem) uspořádala Galerie Ve dvoře v Litoměřicích v roce 2011.

K výstavě vyjde skládačka s textem Marie Rakušanové a s fotografiemi Jana Brodského.