Dotek hudby

Dotek hudby

21. 6. – 22. 9. 2013

Vernisáž výstavy 20. 6. 2013 od 17.30 hodin
Autor výstavy: Jan Brodský, Martin Kolář
Kurátor výstavy: Jan Brodský, Alena Beránková
Texty: Martin Kolář


Projekt „hudebního zvuku ve výtvarném umění“ vznikl na základě kurátorské snahy vedle tradičně koncipovaných expozic vytvořit do budoucna sérii výstav s přesahy výtvarného umění do jiných oblastí (zvuk, světlo, pohyb).

            Výstava reflektuje tvorbu výtvarníků ze 60. let 20. století, kdy se vnímaly různé zajímavé vazby mezi výtvarným uměním a dalšími příbuznými uměleckými disciplínami. Na rozdíl např. od rozšířeného lettrismu experimenty s výtvarným uměním a hudbou poněkud zapadly v zapomnění – dnes v „nově“ se objevujících výstavách se setkáváme spíše se spojením výtvarného umění a zvuku jako takového.

            Samotný název výstavy napovídá, že se nejedná výhradně o zpodobnění hudby ve výtvarném umění, ale o výtvarné procesy spojené s hudbou, a to nejen s hudbou v klasickém slova smyslu, ale též například se zvuky přírody, které můžeme vnímat hudebně, ale i obráceně – tvorbu výtvarných podkladů využívat pro hudební vyjádření.

            Cílem projektu není jen připomenout opomíjené starší autory, ale také mapovat současnou situaci této oblasti s přesahem do nových médií.

            Na výstavě budou představeni autoři Milan Grygar, Karel Vaca, Jitka Válová, Zdeněk Kirchner, Běla Kolářová, Olga Karlíková, Bohdan Lacina, Zdenka Marie Nováková, Miroslav Ponc, z mladší generace Daniel Hanzlík, Pavel Mrkus, Pavel Korbička, Jiří Kubový, Jan Steklík, Stanislav Diviš, Milan Kozelka, František Skála a další.