Luděk Jirousek – Hudba všech ročních období

Luděk Jirousek – Hudba všech ročních období

21. 8. – 6. 10. 2013

v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii

Vernisáž výstavy 20. 8. 2013 od 17.30 hodin

Autoři výstavy: Zuzana Vanišová, Jan Štíbr
Kurátor výstavy: Jan Štíbr

Luděk Jirousek (1925–1999) absolvoval Přírodovědeckou fakultu v Praze, kde v prosinci roku 1948 získal doktorát. Kreslení a malování se věnoval od dětství, ale při rozhodování o životní dráze převážilo to racionální, vědecké a badatelské. Zaměřil se na problematiku štítné žlázy a na látky škodlivé její správné činnosti. Dílčí objevy v jeho bádání vzbudily zájem v zahraničí, a tak v roce 1965 odjel do Spojených států amerických, kde – neomezován komunistickými kádrovými restrikcemi – ve svém výzkumu mohl pokračovat.

V roce 1980 během dlouhé hospitalizace začal uvažovat nad hlubšími souvislostmi mezi barvou a zvukem, tedy mezi malbou a hudbou. Po překonání nákazy smrtícím virem ebola se až posedle věnoval poslechu klasické hudby a všemožnému kreslení a malování. I při této ryze emocionální činnosti „pracovalo“ jeho racionální a badatelské založení, které je patrné zejména v jeho pozdních obrazech. V nich se obě tyto polohy – exaktní promyšlenost kompozice, emocionální bohatství a cit pro barvu – harmonicky prolínají.

V dějinách umění se skladby obrazné hudby či hudební témata v obrazech vyskytují poměrně často. Luděk Jirousek však na základě svých erudovaných teoretických úvah při své výtvarné činnosti uvedl v život skutečnou vizuální hudbu. I tento termín „přivedl na svět“, tak jako pojem vizuální symfonie. Síla jeho malířské dovednosti podložená vědeckým zaměřením spočívá právě v nich.

Jak vyřešil problém vyplývající ze skutečnosti, že hudba plyne v čase a kresba či malba je statická? To ukáže retrospektivní výstava jeho díla.