ZÓNA – 1981 – 1992 – 1994 – 2013

ZÓNA – 1981 – 1992 – 1994 – 2013

4. 10. – 17. 11. 2013


Vernisáž výstavy 3. 10. 2013 od 17.30 hodin


Autor výstavy: Jiří T. Kotalík, Jiří Sozanský
Kurátoři výstavy: Jan Štíbr


Výstava Zóna 1981 – 1992 – 1994 – 2013 mapuje tvorbu a aktivity Jiřího Sozanského a jeho přátel, které se váží k rokům uvedeným v názvu výstavy.

V první části výstavy je představena tvorba a environmentální projekt z let 1981–1983, kdy Jiří Sozanský a další umělci, které oslovil, reagovali na ničené a pomalu mizející staré město Most, ustupující těžbě hnědého uhlí. Umělci se snažili zachytit atmosféru proměny prosperujícího a kulturního města v bezduchou krajinu a následnou devastaci společnosti.

Vystaveny jsou i objekty a fotokoláže Jiřího Sozanského z let 2011–2013, kdy se autor v souvislosti s připravovanou publikací Zónaznovu vrátil k tématu zničeného Mostu, spolu s portréty a texty básníka Emila Juliše, se kterým Sozanský navázal přátelství a spolupráci.

Sozanského tvorba je doplněna kresbami Lubomíra Janečky, českého sochaře žijícího v USA, jehož kresby nevadské pouště evokují krajinu Mostecka, a kresbami Petra Kováře inspirovanými vytěženou krajinou.

            Ve druhé části výstavy jsou prezentována díla související s mezinárodními sympozii Barok a dnešek z roku 1992 a Otevřený dialog z roku 1994, pořádanými v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích Občanským sdružením Symposion ve spolupráci s litoměřickou galerií. Sympozia měla přispět k znovu oživení zanedbaného a veřejnosti nově zpřístupněného kostela. Oslovení výtvarníci svými díly reagovali na úchvatnou barokní architekturu Octaviana Broggia, která dlouhodobým nevhodným využíváním značně utrpěla.

            Kromě českých umělců se sympozií účastnili i autoři z Německa, Švýcarska, Itálie, Francie, Rakouska, USA, Maroka, Iráku a z Japonska. Zastoupenými autory jsou Jiří Anderle, Jiří Beránek, Arnold Mario Dall´O, Lubomír Janečka, Alexandr Janovský, Oldřich Kulhánek, Vladimír Novák, Peter Oriešek, Karel Pauzer, Ernest Pignon Ernest, Václav Špale, Olbram Zoubek.