Brány pozemské i nebeské

Brány pozemské i nebeské

28. 11. 2014 – 11. 1. 2015


Vernisáž výstavy 27. 11. 2014 od 17.30 hodin


Autor výstavy: J. S.
Kurátor výstavy za SGVU: Lubomír Turčan


Mám rád výstavy, na nichž se účastní více autorů. Návštěvníkům skýtají naději, že nezaujme-li je jeden autor, snad naleznou potěšení v dílech jiného.

          Na této výstavě tudíž předkládám ctěnému publiku kromě obrazů svých i výtvarná díla těch, kteří mne doprovázejí na cestě životem a v průběhu mnoha let mne nesčetněkrát pobavili, potěšili a inspirovali.

          Název výstavy je převzat z malého obrázku, který jsem namaloval tatínkovi, když už se blížil k bráně nebeské. K té, kterou dva z vystavujících již prošli a kterou nakonec zcela jistě budeme moci projít i my. Branami do různých světů jsou zde vystavené obrazy; je na ctěných návštěvnících vybrat si, kterými projdou a jak dlouho tam setrvají.

          Věřím, že ti, kteří výstavu navštíví, nebudou litovat ztraceného času a alespoň na pár prchavých okamžiků se odpoutají zemské tíži a nechají si pohladit duši.

  1.   S., v Praze, 4. X. 2013

Výstava představí uměleckou tvorbu volného seskupení umělců, tvořících bez pevnějších vzájemných vnitřních, imanentních vazeb a propojení v rámci skupiny. Jednotliví umělci působí, vystupují i svá díla prezentují jako solitéři. Jejich tvorba není vázaná sjednocující koncepcí, výtvarnou orientací, ani stylem. Skupinu tvoří sochaři i malíři, architekti i scénografové, vyjadřující se různými technikami, stylem, i náměty. V jejich tvorbě nalézáme olej, litografii, železo i pastel… A přece divák nalezne v jejich dílech jistou vazbu, jisté umělecké „sevření“, které tuto volnou skupinu volně váže. Není to pouze obdiv k starému i modernímu umění (Císařovská, Císařovský), ale i citové vazby na rodiště (J. S., Hilský), na krajinu i město, které uměleckou osobnost motivovaly i inspirovaly. Jsou to i emoce člověka inspirujícího se přírodou, poezií krajiny (Vlášková, Hilská), často i lidským utrpením, kdy materiál i jeho zpracování (Císařovský) v divákovi evokuje zamyšlení nad globálnějšími otázkami lidské existence, jejím duchovním rozměrem a jeho smyslem (Císařovský, Pošvic), včetně úvahy o jeho budoucnosti (Burdová).

Vystavující autoři:

  1. S., Marcela Burdová, Vendula Císařovská, Petr Císařovský, Vítek Fejlek, Jitka Hilská, Zuzana Nováková Hilská, Miloslav Hilský, Miroslav Pošvic, David Vávra, Nora Blanka Vlášková