JAN KOBLASA § SONIA JAKUSCHEWA – SKRYTÁ POSELSTVÍ  

JAN KOBLASA § SONIA JAKUSCHEWA – SKRYTÁ POSELSTVÍ  

29. 7. – 25. 9. 2016 v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích

Vernisáž výstavy 28. 7. 2016 v 17.30 hodin

Autorka výstavy: Mahulena Nešlehová (UDU AV ČR, v. v. i.), Jan Koblasa, Sonia Jakuschewa
Kurátoři výstavy: Jan Štíbr, Alena BeránkováVýstava sochaře Jana Koblasy (Tábor, 1932) a jeho ženy, malířky Sonii Jakuschewy (Moskva, 1961) představuje výběr z jejich dosavadní tvorby – samostatné i společné. Klade důraz na vzájemný dialog děl obou umělců a na dialog jejich práce s prostorem barokního chrámu Zvěstování Panně Marii od Octavia Broggia. Monumentalita a vnitřní řád daného prostoru spolu s fragmenty freskové a štukové výzdoby tak aktivně vstupují do řešení expozice. Vznosnosti a barokní dynamičnosti stavby odpovídá majestátnost, vertikalita a duchovní hloubka Koblasových soch; s živou barevností fragmentů nástěnných a nástropních fresek komunikují monochromní, gesticky a strukturálně pojaté malby Sonii Jakuschewy. Na vážnost poselství, jež díla v hlavní lodi a v postranních kaplích obsahují, tematicky navazuje instalace v hoření oratoři. Vůdčím momentem se zde stává poetičnost a zářivá barevnost akcentující sílu víry a naděje. Obě části výstavy sjednocuje rozměrný návrh na vitráž Sonii Jakuschewy umístěný na okno západní fasády, a to se záměrem, aby barevná světelnost malby pronikla do lodi kostela, akcentovala exponáty a umocnila jejich působivost.