PŘÍBĚH OBRAZU

PŘÍBĚH OBRAZU

Termín: celoročně
Délka trvání: cca 60 minut
Určeno pro: I. stupeň (3. – 5. třída) a II. stupeň ZŠ, SŠ
Předměty: Vv, Čj, Prv, D

Tento program hravou formou seznamuje s některými základními pojmy z výtvarného umění. Cílem programu je vyplnit ztracenou dokumentační kartu k dílu, od kterého každá skupinka získá pouze „střep“ s výrazným detailem. Pátrací akce po celé stálé expozici, která má za úkol doplnit co možná nejvíce dostupných informací a na závěr se svým výzkumem seznámit i ostatní skupiny.