SOCHAŘSKÁ DÍLNA

SOCHAŘSKÁ DÍLNA

Tento program je možné použít jako navazující k předchozímu (Co nám řekne socha) nebo zcela samostatně. Po krátkém úvodu připomínajícím specifičnost práce sochaře následuje rozdělení do malých skupinek. Každá si vylosuje téma prostředí, do kterého budou vytvářet sochu nebo objekt. Všichni ze skupiny se pokusí vytvořit jednoduchou skicu díla, které by bylo do daného prostředí nejvhodnější a potom se rozhodnou, čí projekt budou realizovat. Dále již postupuje celá skupina pohromadě a z různých materiálů (modelína, větší kamínky, kousky dřeva, špejle apod.) se pokusí skicu převést do trojrozměrné podoby. Na závěr všechny skupiny zdůvodňují, proč pro dané prostředí zvolily ten který námět.

Termín: celoročně
Délka trvání: cca 60 minut
Určeno pro: II. stupeň ZŠ a SŠ
(po dohodě lze přizpůsobit pro 4. a 5. třídu ZŠ)
Předměty: Vv, Čj