SVĚTCI – ŽIVOTY A LEGENDY

SVĚTCI – ŽIVOTY A LEGENDY

Ve výtvarném umění se často objevuje tematika svatých, jejich legend i odkazy na příběhy jejich života. Program si klade za cíl seznámit se základními legendami a atributy světců, pátrat po tom, odkud přišli. Některé svaté objevíme přímo na vystavených dílech ve stálé expozici gotiky, kde bude tento program probíhat. Nové poznatky a vědomosti si pochopitelně upevníme pomocí různých úkolů, které se budou plnit ve skupinkách.

Termín: celoročně
Délka trvání: cca 60 minut
Určeno pro: II. stupeň ZŠ a SŠ
Předměty: D, Vv, Čj