Mistr Litoměřického oltáře – Znovuotevřené otázky nad dílem největší malířské osobnosti jagellonské epochy

Mistr Litoměřického oltáře – Znovuotevřené otázky nad dílem největší malířské osobnosti jagellonské epochy

Rozhovor s vedoucí našeho odborného oddělení Michaelou Ottovou a restaurátory Adamem Pokorným a Markétou Pavlíkovou na půdě pražské Akademie výtvarných umění, kde prochází kompletním restaurováním a podrobným průzkumem deska s námětem Krista na Olivetské hoře. K vidění bude zpět v Litoměřicích opět v dubnu. My už se moc těšíme, co Vy?

Odkaz na rozhovor:
https://vltava.rozhlas.cz/mistr-litomerickeho-oltare-znovuotevrene-otazky-nad-dilem-nejvetsi-malirske-7728240#volume