Pavel Lakomý – Resumé

Pavel Lakomý – Resumé

Pavel Lakomý – Resumé
28. 2. – 14. 4. 2019
Gotické dvojče
Vernisáž: 27. 2. 2019

Od konce února propůjčí Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích své výstavní prostory v Galerii Gotické dvojče severočeskému malíři a sochaři Pavlu Lakomému ( ⃰ 1961), který žije a tvoří v Litvínově. Autor pravidelně vystavuje u nás i v zahraničí, především v Německu. Jeho výtvarná tvorba se prolíná s hudbou, které se jako hudebník věnuje již od svého mládí. Na výstavě se divák seznámí nejen s jeho malířskou figurativní tvorbou, ale částečně i s abstraktní polohou, pro kterou nalezl vzory v umění francouzských, ale i českých surrealistů. V pozdější době se začal Pavel Lakomý věnovat i sochařství, pro komornější formáty obvykle používá hlínu. Jeho monumentální díla z různých materiálů jsou součástí veřejných prostranství severočeských měst a obcí.