Tempo – ateliér litografie FUD UJEP

Tempo – ateliér litografie FUD UJEP

TEMPO — Mezinárodní multimediální výstava projektů Semináře současné litografie Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem > LITHO SYMPO ’19

19. 9. – 20. 10. 2019
Galerie Gotické dvojče

Vernisáž: 18. 9. 2019 od 17.30 hodin
výstavu zahájí Jan Štíbr – ředitel galerie, Miloš Michálek – grafik a pedagog, Lenka Kahuda Klokočková – kurátorka výstavy, performance Kryštof Vitner, + DJ after party

Kurátorka: Lenka Kahuda Klokočková

Kurátoři za SGVU: Jan Brodský – Michaela Ottová

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace Ústeckého kraje, Galerie Gotické dvojče, Jezuitská 241/12a, Litoměřice

vystavující studenti / pedagogové / profesionální tiskaři:
Mikoláš Axmann, Adéla Bierbaumer, Koenraad Claes, Peter Hofmann, Franz Hoke, Małgorzata Józefowicz, Lenka Kahuda Klokočková, Bedřich Kocman, Jan Kocman, Petr Korbelář, Iva Krupicová, Josef Málek, Ester Polcarová, Monika Rašková, Martin Raudenský, Marek Sibinský, Anna Trojanowska, Kryštof Vitner a další

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Art & Design Institut v Praze, École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre Bruxelles, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity, Hochschule für Bildende Künste Dresden, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Litografická dílna Petra Korbeláře, riesa efau. Kultur Forum Dresden, Steindruck München – Lithografiewerkstatt des Münchner Künstlerhauses, Uniwersytet Rzeszowski

Tempo je rychlost pohybu v čase. Litografie je specifickou, někdy pomalou technikou grafické tvorby, která nemusí konvenovat se souběžnou rychlostí zpracovávání záměru. Materií jsou původně organické schránky transformované po miliony let na anorganický vápenec. Vytěžený solnhofenský kámen je synchronizován rytmem úderů. Opracovaná materie se stává artefaktem, médiem. Upravený kamenný kvádr tu byl před námi a bude i po nás…

doprovodné programy:
ST 25. 09., 10.00
komentovaná prohlídka

ST 2. 10., 10.00
ukázka litografie v dílně LITHO LITO

ST 9. 10., 10.00, 17.30
komentovaná prohlídka

ČT 17. 10., 17.30
koncert l’arrache-coeur , dernisáž

www.galerie-ltm.cz
https://fud.ujep.cz
http://gotickedvojce.eu
https://litholito.com
FB