Nabídka edukačních programů k výstavě Kontinuita

Nabídka edukačních programů k výstavě Kontinuita

RADAN WAGNER / JASAN ZOUBEK
KONTINUITA

11. 9. – 20. 10. 2019

Jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii

Výstava v bývalém jezuitském kostele představuje tvorbu malíře Radana
Wagnera a sochaře Jasana Zoubka. Oba autoři díky osobní i tvůrčí blízkosti
spolupracují na výstavních projektech již několik let.