Pavel Mára – Site specific project

Pavel Mára – Site specific project

10. 6. – 16. 8. 2020

kostel Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích

Koncepce a výběr fotografií: Pavel Mára a Radana Ulverová

Kurátor výstavy: Jan Brodský

Komentovaná prohlídka k příležitosti ukončení výstavy Pavel Máre – SITE SPECIFIC – 16. 8. 2020 OD 15 HODIN

Záměrem projektu výrazného představitele současné evropské fotografie Pavla Máry (* 1951) pro bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích je využití dialogu barevnosti barokního prostoru s graficky černobílými i barevně desaturovanými profánními fotografiemi, které svou formou rezonují s jeho monumentalitou. Daný koncept úzce navazuje na Márovy starší triptychy těl a tváří ze začátku 90. let 20. století. Osm fotografií z nově realizovaného souboru Tváře (2015, 2019) bude v prostoru hlavní lodě kostela prezentováno na transparentních deskách v nadživotní velikosti jako digitální simulace otisku technického planfilmu. Instalace těchto průhledných obrazů je ve vizuální opozici s černobílými analogovými zvětšeninami z cyklu Mater z roku 2016, umístěnými kolem oltáře a v oratoři (MaterPaže, Nohy, Krk, 2017). Nejstarší část vystavených děl, u nás i v zahraničí často prezentovaný cyklus Rodina Triptychy z let 1991 a 2011, bude součástí průchozích empor oproti sofistikovanému digitálnímu záznamu Torza s jizvou (2019), umístěnému na kruchtě jako symbolický pendant oltáře.

K výstavě je vydán katalog s reprodukcemi.

Foto by Pavel Mára