Terezínské kontemplace

Terezínské kontemplace

18. 6. – 23. 8. 2020

Vernisáž 17. 6. 2020 od 17:30 hodin

Galerie Gotické dvojče

Kurátor výstavy: Ľubomír Turčan

V roce 2020 připraví Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ve spolupráci s Památníkem Terezín výstavu výtvarných děl k 75. výročí osvobození ghetta Terezín.  Výstava bude věnována památce bývalého dlouholetého ředitele Památníku Terezín Dr. Jana Munka (1946-2019). SGVU své výstavní prostory v GALERII GOTICKÉ DVOJČE v Jezuitské ulici v Litoměřicích otevře v květnu 2020 k prezentaci výtvarných děl významných výtvarníků, kteří v terezínském ghettu umělecky tvořili – Karel Fleischmann (1897-1944), Fritz Lederer (1878-1949), Malvína Schalková (1882-1944), Otto Ungar (1901-1945), Petr Kien (1919-1944), Leo Haas (1901-1983) a Bedřich Fritta (1906-1944). Na výstavě „Terezínské kontemplace“ budou představena jejich díla, která jsou součástí sbírky Památníku Terezín. Zčásti se jedná o výběr z přírůstků z posledních pěti let, přičemž některá z těchto děl nebyla dosud veřejnosti prezentována. Ve dvou sálech budou umělecké práce doplněny o autentické předměty, které se bezprostředně vážou ke každodennímu životu v ghettu.