Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze

Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
10. prosinec 2020–18. duben 2021
Autorky výstavy: Michaela Ottová (SGVU), Helena Zápalková (MUO)
Kurátorky: Alena Beránková, Michaela Ottová
Odborná spolupráce: Gabriela Elbelová, Jana Hrbáčová

Výstava Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze je druhou částí unikátního projektu Muzea umění Olomouc a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích zaměřeného na představení uměleckého a duchovního dědictví Olomoucké arcidiecéze a Litoměřické diecéze, výjimečnosti jejich sbírkových fondů, výstavních prezentací i programového zaměření.

V létě roku 2020 hostilo olomoucké Muzeum umění unikáty ze sbírek litoměřické diecéze. Nyní, po téměř pěti měsících, se role obrací a Severočeská galerie výtvarného umění přivítá a veřejnosti představí skvosty ze sbírek olomouckých arcibiskupů. Olomoucké Arcidiecézní muzeum se v Litoměřicích představuje exponáty od raného středověku až do závěru baroka – nejen obrazy a sochy, ale také díla uměleckého řemesla charakteristická pro prostředí olomoucké arcidiecéze. Vedle uměleckých děl z majetku farností je pozornost věnována rovněž fenoménu sběratelství a uměleckému mecenátu olomouckých biskupů, arcibiskupů i kanovníků olomoucké kapituly.

Z nejvýznamnějších středověkých památek jmenujme např. fragment románského reliéfu Klanění Tří králů (z doby před rokem 1141), sochu Madony z Hrušek (40. léta 14. století), Pietu ze sbírky kanovníka Křiváka (kolem roku 1390) nebo sousoší Olivetské hory z Pustiměře (mezi léty 1480–1490). Mezi barokními exponáty nechybí socha Pašijového Krista od Ondřeje Zahnera (40. léta 18. století) nebo obraz vídeňského malíře Paula Trogera Souboj sv. Petra se Šimonem Mágem (1743) původem z Premonstrátské kanonie na Hradisku. Sběratelské aktivity olomouckých (arci)biskupů ilustrují např. monumentální olej Korunování trním (po 1685) od římského malíře Giovanni Battisty Gaulliho, zv. Baciccio nebo několik slonovinových řezeb z proslulé sbírky arcibiskupa Leopolda Prečana. Význam a postavení olomoucké kapituly dokládá výjimečná malba Krista pod křížem zakoupená kapitulním děkanem Janem Dambrowskim přímo u floretského malíře Alessandra Alloriho v roce 1583 nebo soubor barokních liturgických předmětů darovaných katedrále jejím štědrým mecenášem, kapitulním děkanem Janem Jindřichem, rytířem z Mayerswaldu.

Nad výstavou převzali záštitu Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, a Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Výstava se koná ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým.

K výstavě vychází dvojjazyčný česko-anglický katalog, který je mimořádnou připomínkou vynikajících uměleckých památek a vhodným dárkem pod stromeček pro všechny milovníky výjimečného umění.

 

Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze – Virtuální prohlídka

1. část výstavy

2. část výstavy