Běla Kolářová z cyklu Minigalerie

Běla Kolářová z cyklu Minigalerie

Doba trvání výstavy: 10. 12. 2020 – 18. 4.2021

Autorský tým: Tomáš Winter a studenti semináře Katedry dějin umění FF UP v Olomouci

Kurátorka za SGVU: Alena Beránková

Výstava představí v rámci cyklu Minigalerie soubor osmi prací Běly Kolářové (1923–2010) z majetku Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Díla vznikla v šedesátých letech, v nejsilnějším tvůrčím období autorky. Při jejich vzniku využila řadu experimentálních a originálních technik, které sama vynalezla. Vedle specificky pojatých fotografií, majících jedinečné postavení nejen v rámci českého, ale i světového umění, vytvářela koláže a asambláže. Autoři výstavy budou díla Kolářové interpretovat v širších souvislostech dobového umění.

Výstava vzniká v rámci semináře Výstava jako médium moderního umění, vedeného Tomáše Winterem na Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.