Diecézní muzeum v Litoměřicích je opět otevřeno

Diecézní muzeum v Litoměřicích je opět otevřeno

Vážení galerijní přátelé,

dne 24. února jsme v 17 hodin slavnostně znovuotevřeli Diecézní muzeum v Litoměřicích. Muzeum bylo dočasně uzavřeno z důvodu záplavy, která jeho objekt zasáhla v únoru 2021. Expozice muzea je zpřístupněna v původním rozsahu a podobě, nyní pod novým názvem – Diecézní muzeum v Litoměřicích.

Diecézní muzeum v Litoměřicích, které sídlí v historických prostorách měšťanského domu č. p. 24 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, provozuje Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích společně s Biskupstvím litoměřickým. Jeho expozice prezentuje výběr nejvýznamnějších movitých kulturních památek ze sbírek historického diecézního muzea, založeného v Litoměřicích již v 80. letech 19. století, který je doplněn dalšími památkami jedinečného umělecko-historického dědictví litoměřické diecéze. Součástí expozice jsou umělecké památky evropského významu, mj. nizozemská práce Madona v uzavřené zahradě z roku 1494 od Mistra Tiburtinské Sibyly, obraz sv. Antonín Poustevník / Bolestný Kristus od Lucase Cranacha staršího či výjimečný oltář z Dubé – italský polyptych z 15. století. Výstavní soubor tvoří také významné památky české provenience, mj. díla Karla Škréty, Petra Brandla, Václava Vavřince Reinera či Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích připravuje také projekt nové stálé expozice Diecézního muzea v Litoměřicích nazvaný Poklady litoměřické diecéze, který počítá nejen s celkovou revitalizací a reinstalací dosavadní expozice, ale také s technickou obnovou objektu i návštěvnického a provozního zázemí. Součástí nové expozice, která představí sbírky Diecézního muzea v moderní prezentační formě, zároveň však s respektem a úctou k jejich mimořádné kulturní a umělecko-historické hodnotě, budou atraktivní prvky ve formě videoprojekcí, interního informačního systému či mobilní návštěvnické aplikace. K podpoře realizace projektu podala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích s partnery, Městem Litoměřice a Biskupstvím litoměřickým, na podzim roku 2021 žádost o podporu do dotačního řízení finančních mechanismů EEA grants (tzv. Norské fondy). Na obnově objektu je připraven podílet se finančně také zřizovatel galerie, Ústecký kraj. Realizace projektu nové expozice Diecézního muzea v Litoměřicích je v případě získání dotace plánována na rok 2023.

 

Otevírací doba:
říjen–květen: st–ne 10–17 hodin
červen–září: denně včetně pondělí 10–18 hodin

 

Vstupné:
plné 10 Kč, návštěvníci do 19 let a nad 65 let zdarma