Slavíme 70. / Let sbírkotvornou činností.

Slavíme 70. / Let sbírkotvornou činností.

25. 2. – 22. 5. 2022

hlavní výstavní budova, Michalská 29/7

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích si v letošním roce připomíná důležité výročí – 70 let od zahájení své sbírkotvorné činnosti. Právě v roce 1952 byla mezi přírůstky galerie zaevidována první umělecká díla, která se stala základem jejích výjimečných sbírek. Výstava představující téměř stovku exponátů je jen letmým výběrem z více než 7 000 sbírkových objektů, které galerie za 70 let své existence shromáždila. Návštěvníkovi procházejícímu výstavními sály v lineární časové rovině prezentuje proměny akviziční strategie galerie i jejích nástrojů, včetně dobových politických, etických či ekonomických aspektů, které budování sbírkových fondů bezpochyby ovlivnily.

Své sbírky začala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích budovat v 50. letech 20. století zcela od základu – jako nově založené muzeum výtvarného umění neměla příležitost navázat na sbírkový fond historického předchůdce. Zakladatelské období je na výstavě zastoupeno nejen nákupy tehdejšího Krajského národního výboru v Ústí nad Labem, mnohdy děl poplatných své době reprezentujících tvorbu angažovaných umělců, ale i mnohými unikáty získanými z významných soukromých předválečných sbírek (sbírka Vincence Kramáře) nebo díly převedenými galeriím právě budované regionální galerijní sítě z rozsáhlých fondů Národní galerie v Praze či nákupy centrální nákupní komise tehdejšího Ministerstva školství a osvěty. Od 60. let 20. století rozšiřovaly sbírky galerie ve významnější míře nákupy přímo od autorů prostřednictvím podniku ČFVU (Dílo), k mnoha takto získaným mimořádným akvizicím patří díla Václava Boštíka, Mikuláše Medka či Jiřího Johna. Zcela specifické místo v akviziční činnosti Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích zaujímá vznik unikátní sbírky neprofesionálního, tzv. naivního (insitního) umění, která začala být systematicky budována v závěru 60. let 20. století. Podstatnou část sbírkotvorné činnosti galerie představuje také dokumentace českého umění 2. poloviny 20. století, zastoupená např. díly Zorky Ságlové, Věry Janouškové, Michala Ranného či Michaela Rittsteina.

K výstavě vychází reprezentativní katalog, který mj. přiblíží dosud nezveřejněné informace o provenienci některých sbírkových předmětů galerie a přiblíží také osobní přínos nejvýznamnějších kurátorů. Vydání katalogu podpořil Státní fond kultury České republiky.

Sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích však netvoří jen díla výjimečná a dlouhodobé péče a ochrany hodná. Stejně jako sbírky ostatních muzeí umění obsahuje i litoměřická sbírka výtvarná díla, jejich autorství je sporné, díla, která lze považovat za záměrná falza či objekty, jejichž umělecká a výtvarná hodnota je téměř nulová. S těmito „Černými Petry“ svého sbírkového fondu seznámí galerie veřejnost na krátkodobé třídenní „bizarní“ výstavě, kterou uspořádá v rámci letošní Muzejní noci ve dnech 20.–22. 5. 2022.

Výstava je specifická a výjimečná mj. v tom, že kolekce uměleckých děl, která jsou do výstavy zařazena, je prezentována hned ve dvou objektech Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Výstavní soubor v hlavní výstavní budově na Michalské ulici doplňují vybrané exponáty, které jsou trvalou součástí expozice vystavené v Muzeu insitního umění na Mírovém nám. 24/16.

Doporučujeme komentované prohlídky k výstavě se konají v termínech:

  • 16. března od 16 hodin
  • 10. dubna od 15 hodin
  • 27. dubna od 16 hodin

V sobotu 26. března od 15 hodin můžete navštívit prohlídku Muzea insitního umění, která Vás nejen provede stálou expozicí muzea, ale představí také sbírkové předměty, zařazené do výstavního souboru výstavy Slavíme 70. / Let sbírkotvornou činností.