Pouť ke svátku Zvěstování Páně

Pouť ke svátku Zvěstování Páně

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích připravuje ve spolupráci s Římskokatolickou farností – děkanstvím u Všech svatých Litoměřice na sobotu 26. března Poutní slavnost ke svátku Zvěstování Páně.

Celodenní, sváteční program se odehraje v sekularizovaném jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích a v jeho okolí a návštěvníkům slibuje bohaté duchovní i nevšední kulturní zážitky. Těšit se můžete na poutní mši svatou, která poutní slavnost zahájí, i na odpolední koncertní vystoupení duchovní hudby.

Litoměřická poutní slavnost je věnována nejen oslavě svátku Zvěstování Páně, který připadá na 25. března, ale právě i tomuto výjimečnému baroknímu kostelu, který litoměřická galerie využívá přes 30 let jako své netradiční výstavní prostory. Jedním z cílů poutní slavnosti je slavnostní zahájení veřejné sbírky na nový projekt Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích, jehož smyslem a cílem je postupná obnova a péče o zachování této výjimeční kulturní památky.

Výtěžek z poutní slavnosti bude věnován Projektu revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích.

Sledujte nás pro další podrobnosti!