Poutní mše svatá Zvěstování Panny Marie

Vážení návštěvníci,

srdečně vás zveme na poutní mši svatou Zvěstování Panny Marie, kterou pořádá Severočeská galerie spolu s Římskokatolickou farností – děkanstvím u Všech svatých Litoměřice jako součást svátečního programu Poutní slavnosti ke svátku Zvěstování Páně:

 

Poutní mše svatá Zvěstování Panny Marie 

sobota 13. 4. 2024 od 10 hodin

kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích (Jezuitská ulice)

 

Poutní mše svatá Zvěstování Panny Marie zahájí program celé poutní slavnosti a poté budou prostory kostela, při této příležitosti svátečně vyzdobené, až do 13 hodin volně přístupné.

Každý návštěvník poutní mše obdrží pamětní poutní obrázek z limitované edice, který jej v daný den opravňuje k volnému vstupu do všech stálých expozic Severočeské galerie: Diecézního muzea v Litoměřicích, Muzea insitního umění a do stálé expozice Gotika.

Těšíme se na vás!