Komentovaná prohlídka Muzea insitního umění

Komentovaná prohlídka Muzea insitního umění

Sbírání, uchovávání, prezentování a studium neprofesionálního, tzv. insitního umění je jedním z nedílných programových bodů Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Unikátní sbírka insitního umění, kterou galerie buduje cíleně od konce 60. let minulého století, je vůbec nejrozsáhlejší muzejní kolekcí děl tohoto uměleckého směru v ČR.

Komentovaná prohlídka Muzea insitního umění seznámí návštěvníky nejen s expozicí muzea a jeho stěžejními exponáty, ale  představí sbírku insitního umění také v kontextu celé historie a vývoje sbírkotvorné činnosti galerie. Komentovaná prohlídka je součástí doprovodných programů aktuální výstavy Slavíme 70. / Let sbírkotvornou činností.

sobota 26. března, 15:00
Muzeum insitního umění Mírové nám. 24/16 – zadní trakt, Litoměřice
Vstup na prohlídku s platnou vstupenkou do expozice.