Poutní slavnost ke svátku Zvěstování Páně

Poutní slavnost ke svátku Zvěstování Páně

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Římskokatolická farnost – děkanství u Všech svatých Litoměřice si vás co nejsrdečněji dovolují pozvat na Poutní slavnost ke svátku Zvěstování Páně, která se bude konat v jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích v sobotu 26. března.

Celodenní, sváteční program zahájí poutní mše svatá, kterou bude celebrovat generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek a koncelebrovat děkan farnosti Všech svatých P. Józef Szeliga. V odpoledních hodinách se v kostele představí českobrodský Chrámový sbor sv. Gotharda a v podvečer známý a oceňovaný pražský vokální soubor staré hudby, Madrigalion Praga. Naplánováno je také slavnostní zahájení veřejné sbírky určené k podpoře projektu Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie, jehož smyslem a cílem je postupná obnova a péče o zachování této výjimečné kulturní památky.

Výtěžek z poutní slavnosti bude věnován Projektu revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích.

Více k připravované Poutní slavnosti naleznete ZDE.

Těšíme se na vaši návštěvu!