Fotoreport z Poutní slavnosti ke svátku Zvěstování Páně

Fotoreport z Poutní slavnosti ke svátku Zvěstování Páně

Vážení návštěvníci,

děkujeme vám za podporu a vaši účast na sobotní Poutní slavnosti ke svátku Zvěstování Páně, kterou jsme pro vás připravili  ve spolupráci s Římskokatolickou farností – děkanstvím u Všech svatých Litoměřice v kostele Zvěstování Panny Marie.

Bohatý celodenní program znovunaplnil výjimečný chrámový prostor kostela Zvěstování Panny Marie nejen slovy svaté mše, ale i původní hudební oslavou mariánského svátku.

Úspěch měla dopolední mše i odpolední koncerty, na kterých se představili českobrodský chrámový sbor sv. Gotharda a pražský vokální soubor MADRIGALION Praga. Zdarma jste mohli navštívit expozici Diecézního muzea v Litoměřicích a stálou expozici Gotika v Severočeské galerii výtvarného umění. Příjemné zázemí v Galerii Gotické dvojče pro vás připravila litoměřická Diakonie a KC Řehlovice.

Veškeré výtěžky z akce budou připsány na transparentní účet 6131854329/0800, který Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích založila ve prospěch revitalizace tohoto mimořádného kostela.

Sekularizovaný kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích by mohl a měl fungovat celoročně jako multikulturní a zároveň duchovní centrum. Jeho účelný provoz je však limitován mj. absencí elementárních provozních systémů – vody, toalet, vytápění či bezbariérového přístupu. Aby měly prostředky vynaložené na rekonstrukci kostela jednoznačný a smysluplný cíl, musí vzniknout nejdříve architektonická studie, studie proveditelnosti a projektová dokumentace. To je také primárním cílem projektu Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie, pro jehož realizaci je třeba přibližně jednoho milionu korun. A právě za tím účelem zřídila Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích veřejnou sbírku s výše uvedeným transparentním účtem.

Budeme vám velmi vděční, budete-li povědomí o významu kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích i veřejné sbírce k jeho revitalizaci šířit dále, případně budete-li tak laskavi a na podporu projektu přispějete sami – příspěvkem do kasičky u vchodu do kostela nebo bankovním převodem na uvedený transparentní účet.

Děkujeme vám!

Foto: Karel Pech