Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích uvítá zástupce mezinárodní Generální konference ICOM Praha 2022

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích uvítá zástupce mezinárodní Generální konference ICOM Praha 2022

Vážení návštěvníci,

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích byla pro svou atraktivitu a pestrou návštěvnickou nabídku vybrána jako jeden z cílů exkurze účastníků mezinárodní 26. Generální konference ICOM.

ICOM – Mezinárodní rada muzeí je jediná celosvětová muzejní asociace. Muzeím a muzejníkům všech zemí poskytuje národní, mezinárodní i regionální prostor pro dialog a výměnu etických standardů a inovací. Pravidelně pořádané Generální konference jsou  živou platformou, na které muzejní odborníci celého světa diskutují, sdílejí a nastavují nová témata a budoucí směřování muzejního oboru.

V pátek 26. srpna navštíví účastníci mezinárodní exkurze ICOM všechny objekty, výstavy a expozice v aktuální nabídce Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Po prohlídce výstavy Magické aktuality. Vzpoura lenochodů. Michaela Černická / Jiří Černický v kostele Zvěstování Panny Marie absolvují návštěvu stálé expozice Diecézního muzea v Litoměřicích a výstavy Josef Heja. Moravský Chagall (1902–1985) v Muzeu insitního umění. Poté shlédnou venkovní instalaci na parkánech Kryštof Hošek: Revolution Evolution! a stálou expozici Gotika. Svou návštěvu ukončí prohlídkou hlavní výstavy letní výstavní sezony – Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally. 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích je členem celosvětové muzejní asociace ICOM a podporuje poznávání měst, muzeí a galerií České republiky, která je hostitelskou zemí 26. Generální konference ICOM.