Josef Heja (1902–1985). Moravský Chagall

Josef Heja (1902–1985). Moravský Chagall

 

24. 6. – 25. 9. 2022

Muzeum insitního umění, Mírové nám. 24/16, Litoměřice

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zpřístupňuje 23. června 2022 výstavní prostory svého Muzea insitního umění retrospektivní výstavou díla umělce, řezbáře, ale především skromného člověka, který část svého života zasvětil tvůrčí práci se dřevem, Josefa Heji (1902–1985). Tento mimořádný a oceňovaný tvůrce pocházel z obce Hovězí na Valašsku, tedy z regionu s hlubokou tradicí lidové kultury a umění, nejen řezbářského. Lásku k práci se dřevem získal bezesporu od svého otce, který, stejně jako jeho předci, ovládal širokou škálu dřevozpracujících profesí. Není bez zajímavosti, že k vlastní umělecké tvorbě se Josef Heja, jako ostatně mnozí další insitní tvůrci, dostal až v relativně pozdním věku téměř šedesáti let.

Ačkoliv celý život tvrdě manuálně pracoval jako bednář, tesař či lesní dělník, jeho drobná díla řezbovaná z dřevěných špalíků či vytvářená z polychromovaných samorostů zaujmou diváka především subtilností, fragilitou a křehkostí. Ve svém výtvarném díle Josef Heja zachytil nejen člověka v běžném životě, řemeslníky, děti či pastýře, ale i svět, jímž byl ve svém malém hospodářství v údolí Dinotice u Halenkova obklopen, tedy přírodu, les a zvířata. Josef Heja nebyl obdařen ani obecným, ani výtvarným vzděláním, dlouhá léta se potýkal s fyzickým handicapem, přesto jeho dílo překročilo hranice regionu, v němž žil a tvořil. Je totiž natolik výjimečné, plné zvláštní imaginace, fantaskní, a přitom bytostně výtvarné, že brzy po své první veřejné prezentaci vzbudilo u zasvěcených odborníků dokonce pochyby o autorových inspiračních zdrojích. Dnes již víme, že Josef Heja se s dílem Marca Chagalla nikdy nesetkal, je však téměř jistě dalším z tvůrců, pro které jejich dětství ve skutečnosti nikdy neskončilo.

Za přispění významných zápůjček z Vlastivědného muzea v Olomouci, Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně a Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm může v roce 120. výročí narození tohoto mimořádného tvůrce Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, v jejichž sbírkách insitního umění jsou práce moravského „Chagalla“ rovněž zastoupeny, jeho dílo veřejnosti připomenout.

K výstavě vychází reprezentativní katalog.

Od 10. srpna nově program pro děti : Vyzvedněte si na pokladně Muzea Pracovní list pro rodiče a děti, který Vás výstavou provede zábavnou a hravou formu. Navštívit můžete náš výtvarný Ateliér, kde si Pracovní list dotvoříte a vyrobíte si malý upomínkový předmět. Pro objednané skupiny nabízíme program v Ateliéru pod vedením našeho lektora (kontaktujte nás telefonicky nebo emailem: www.galerie-ltm.cz/kontakty/).

Josef Heja (1902–1985). The Moravian Chagall

 

24. 6. – 25. 9. 2022

Museum of Naive Art, Mírové nám. 24/16 – rear wing

 

The Museum of Naive Art in the main square in Litoměřice is hosting a retrospective exhibition of the work of the woodcarver Josef Heja (1902–1985), a modest man who devoted part of his life to working with wood. This remarkable and celebrated artist came from the village of Hovězí in Moravian Wallachia, a region with a rich tradition of vernacular culture and folk art, including woodcarving. Like many naive artists, Heja only began working on his art in later life, when he was almost sixty years old. Although he had always worked as a manual labourer (cooper, carpenter, woodsman), the small carvings he fashioned from blocks of wood or oddly-shaped branches and roots, which he then painted, are captivating in their subtlety and delicacy. They depict not just people from ordinary life, such as tradesmen, children and cowherds, but also the countryside, woodlands and animals that surrounded Josef Heja, the “Moravian Chagall”, in his smallholding in Dinotice, a settlement in a valley not far from the village of Halenkov.

Heja had no schooling in art, nor any general education, and for many years he struggled with his physical handicaps, but his art transcended the region in which he lived and worked. This exhibition marking the 120th anniversary of his birth presents items from the naive art collections at the North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice, as well as important works on loan from the Regional Museum in Olomouc, the Museum of the Moravian Wallachia Region in Vsetín, and the Wallachian Open Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm.

A catalogue has been published to accompany the exhibition.

Diskuze je uzavřena.