Pozvání na adventní akce Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Pozvání na adventní akce Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Vážení návštěvníci,

zpříjemněte si předvánoční čas a přijměte naše srdečné pozvání na adventní akce, které pro vás připravujeme v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích.

Ve čtvrtek 8. prosince v 16 hodin spolu v Muzeu insitního umění přivítáme jeden z výjimečných betlémů z dílny oceňovaného insitního umělce Josefa Heji. Krásný dřevěný betlém, který je ukázkou osobité výtvarné poetiky a pozoruhodné fantazie Josefa Heji, bude v Muzeu insitního umění (Mírové nám. 24/16) vystaven až do 6. ledna 2023.

V sobotu 10. prosince od 10 a znovu pak i od 15 hodin vám výtvarník Jiří Nid Suchý, jehož dílo aktuálně prezentujeme na výstavě Jiří Nid Suchý: Zrání / Tavené sklo a obrazy, představí svou jedinečnou techniku malby horkým sklem odebíraným přímo ze sklářské pece. V atriu hlavní výstavní budovy (Michalská 29/7) pro vás a ve vaší přítomnosti vytvoří tento přední český umělecký sklář další ze svých působivých obrazů.

Čtvrtou adventní neděli, dne 18. prosince, s námi můžete oslavit benefičním adventním koncertem Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích v kostele Zvěstování Panny Marie. Těšit se můžete na sváteční osmihlasou mši Rollanda Lassa Missa Osculetur me a na adventní skladby Jacoba Handla-Galla, Giachese de Werta a Jeana Moutona, které pro vás nastudoval vokální soubor staré hudby Madrigalion Praga. Začínáme v 18 hodin, výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit ve prospěch projektu Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích.

Po celý adventní čas jsou pro vás přístupné také naše aktuální výstavy Jiří Nid Suchý: Zrání / Tavené sklo a obrazy a Alena Kučerová – Práce první a poslední, stejně jako stálé expozice Gotika. Umělecká topografie regionu severních Čech ve 13.–16. století a stálá expozice Diecézního muzea v Litoměřicích (Mírové nám. 24/16 – přední trakt) a Muzea insitního umění (Mírové nám. 24/16 – zadní trakt).

Oslavte sváteční adventní čas spolu se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích, těšíme se na vás!

 

Foto: MgA. Vladimír Skýpala, betléma Josefa Heji, Národní muzeum v přírodě, sbírka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm