Výstava Zbožní zítřka. Umění vidět. Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění

Vážení návštěvníci Severočeské galerie výtvarného umění,

dovolte nám představit vám připravovanou výstavu letní výstavní sezóny

Zbožní zítřka. Umění vidět. Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění

28. 6. – 24. 9. 2023

hlavní výstavní budova, Michalská 29/7, Litoměřice 

Pro letošní letní výstavní sezonu připravila Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích rozsáhlou výstavu nazvanou Zbožní zítřka. Umění vidět. Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění. Ve dvou patrech své hlavní výstavní budovy představuje návštěvníkům přes 130 obrazů, kreseb a grafik profesionálních i neprofesionálních tvůrců, kteří působili či působí v českých zemích v minulém i tomto století, a jejichž tvorba byla do určité míry či výhradně ovlivněna tzv. napojením – určitou formou mimosmyslového vnímání. V rámci výstavního projektu, který je připraven ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, jsou prezentována také díla autorů tzv. vysokého umění, ovlivněných v některých fázích jejich tvorby antroposofickými či teosofickými myšlenkami.

Vystavovaný soubor z výjimečného sbírkového fondu Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích je doplněn zápůjčkami z mnoha sbírkových institucí České republiky i ze sbírek soukromých sběratelů. Vzhledem k citlivosti vystavovaných unikátů bude 17. – 18. 8. 2023 výstavní soubor zásadně obměněn. Řada děl bude vystavena vůbec poprvé.

K výstavě vychází rozsáhlý plnobarevný katalog. 

Otevírací doba po–ne 10–18 hod.

Vstupné: plné 70 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 140 Kč.

Doporučujeme: zvýhodněné vstupné do všech výstav a expozic SGVU: plné 120 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 240 Kč.

Těšíme se na vás!