Komentované prohlídky výstavy Zbožní zítřka. Umění vidět.

Vážení návštěvníci,

dovolte nám pozvat vás na komentované prohlídky hlavní výstavy naší letní výstavní sezony:

Zbožní zítřka. Umění vidět. Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění

Prohlídky se konají v hlavní výstavní budově (Michalská 29/7, Litoměřice) v následujících termínech: 

středa 12. 7. 2023 od 16 hodin

středa 19. 7. 2023 od 16 hodin

sobota 9. 9. 2023 od 15 hodin 

středa 20. 9. 2023 od 16 hodin

Kurátorka výstavy přiblíží návštěvníkům přes 130 vystavených obrazů, kreseb a grafik profesionálních i neprofesionálních tvůrců, kteří působili či působí v českých zemích v minulém i tomto století, a jejichž tvorba byla do určité míry či výhradně ovlivněna tzv. napojením – určitou formou mimosmyslového vnímání. Na výstavě jsou prezentována také díla autorů tzv. vysokého umění, ovlivněných v některých fázích jejich tvorby antroposofickými či teosofickými myšlenkami. Vystavený soubor z výjimečného sbírkového fondu Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích je doplněn zápůjčkami z mnoha sbírkových institucí České republiky i ze sbírek soukromých sběratelů. Řada děl je vystavena vůbec poprvé.

Účast na komentované prohlídce není nutné rezervovat předem, vstup s vydanou vstupenkou na výstavu: plné 70 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 140 Kč.

Doporučujeme: zvýhodněné vstupné do všech výstav a expozic SGVU: plné 120 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 240 Kč.

Těšíme se na vás! 

Diskuze je uzavřena.