Slavnostní přivítání betléma Jana Knapa a adventní výtvarná dílna pro děti v Muzeu insitního umění

7. 12. 2023 od 16 hod.

Muzeum insitního umění, Mírové nám. 24/16, Litoměřice

 

Světoznámý malíř Jan Knap pro účely již tradiční adventní výstavy Severočeské galerie v Muzeu insitního umění vytvořil unikátní malovaný betlém. Pro některé bude jeho podoba možná trochu překvapivá, jde totiž o dvě samostatné scény, Narození Páně a Zjevení Páně. Zatímco první zachycuje svatou rodinu sice v tradičním prostředí, ale jinak vskutku neobvykle, druhou malíř pojednal v obrazové tradici největších umělců gotiky a renesance. Betlém Jana Knapa přivítáme v Muzeu insitního umění ve čtvrtek 7 . 12. 2023 v 16 hodin. Pro děti je připravena adventní výtvarná dílna s lektorem, kterou v Ateliéru Muzea zahájíme v 16:30. Přijďte se potěšit mimořádnou ukázkou mistrovství Jana Knapa!

Výstava betléma bude pro veřejnost přístupná v Muzeu insitního umění (Mírové nám. 24/16 – zadní trakt) každou středu až neděli, od 10 do 17 hodin, až do 28. 1. 2024.

Těšíme se na vás!