Slavnostní přivítání betléma Jana Knapa a dětská výtvarná dílna v Muzeu insitního umění ve čtvrtek 7. 12. 2023

Vážení návštěvníci,

každoročně pro vás v adventním svátečním čase připravujeme prezentaci betléma, dílo významného profesionálního, či naopak neprofesionálního tvůrce. Letos vám představíme unikátní malovaný betlém, který pro účel naší adventní výstavy vytvořil světoznámý malíř Jan Knap. Pro některé bude jeho podoba možná trochu překvapivá, jde totiž o dvě samostatné scény, Narození Páně a Zjevení Páně. Zatímco první zachycuje svatou rodinu sice v tradičním prostředí, ale jinak vskutku neobvykle, druhou malíř pojednal v obrazové tradici největších umělců gotiky a renesance.

Betlém Jana Knapa přivítáme v Muzeu insitního umění ve čtvrtek 7 . 12. 2023 v 16 hodin (Mírové nám. 24/16 – zadní trakt). Výstavu uvede ředitelka galerie Dana Veselská, záštitu nad výstavou přijal a k přítomným promluví probošt litoměřické kapituly J.M. can. Mgr. Jiří Hladík, O.Cr.

Pro děti je připravena adventní výtvarná dílna s lektorem, kterou zahájíme v Ateliéru Muzea insitního umění v 16:30.

Výstava betléma bude pro veřejnost přístupná v Muzeu insitního umění (Mírové nám. 24/16 – zadní trakt) každou středu až neděli, od 10 do 17 hodin, až do 28. 1. 2024.

Doporučujeme: výstavy Jan Knap – Betlém je vážná věc (hlavní výstavní budova, Michalská 29/7) a Intervenci Jana Knapa do Diecézního muzea v Litoměřicích (Mírové nám. 24/16 – přední trakt).

Přijďte se potěšit mimořádnou ukázkou mistrovství Jana Knapa!