Jan Knap – Betlém je vážná věc a Intervence Jana Knapa v Diecézním muzeu v Litoměřicích

Jan Knap – Betlém je vážná věc

Intervence Jana Knapa v Diecézním muzeu v Litoměřicích

3. 11. 2023 – 28. 1. 2024

hlavní výstavní budova, Michalská 29/7

Diecézní muzeum v Litoměřicích, Mírové nám. 24/16

 

Podstatnou část letošní zimní výstavní sezony prožije Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích obklopena dílem výjimečného malíře a brilantního ilustrátora Jana Knapa. Příběh výstavy „Betlém je vážná věc“ začal před dvěma lety, kdy na prosbu ředitelky galerie přislíbil umělec vytvořit Betlém. Krásný, ručně malovaný příběh zázračné noci, která dala vzniknout jedné nové rodině. Někteří ji nazývají „svatá“, pro jiné to může být docela obyčejná, jim blízká rodina, s osobitým příběhem neběžného zrození, nepochopení, ohrožení, útěku a přesto nakonec nalézající klid v příbytku nejchudším z nejchudších. Vymalovat takový příběh není snadné. Zvláště ujme-li se úkolu malíř, pro nějž tím nejdůležitějším je vytvořit zajímavý, poutavý obraz, jímž by diváka především pohladil. Protože správný obraz je pro něj jen ten, který rozproudí vnitřní život nejen v něm, ale i v nás, obraz, který „probudí v člověku tajemství“.

Jan Knap je výjimečný umělec. Nejen proto, že je jediným z našich žijících malířů, kteří o sobě mohou s klidem říct, že čistit štětce je učil sám Gerhard Richter. Nebo proto, že první vlastní výstavu měl až v 35 letech, že studoval teologii v Římě a než se v roce 1992 vrátil zpátky do Plané, do Česka, prošel od roku 1968 půl světa, vystavoval v nejrenomovanějších soukromých galeriích v USA, Německu či Itálii, a své starší obrazy nemá prostě proto, že už všechny dávno mají své milující a obdivující majitele. Jan Knap je výjimečný nejen pečlivou, až staromilskou výtvarnou technikou a svědomitě promyšlenou koncepcí svých obrazů, ale především svým mimořádným umem vytvářet díla, která nejenže zaujmou naši pozornost, ale vyvolávají v nás řadu asociací, myšlenek na něco nám všem obecně známého, na něco „hluboce zakořeněného v naší mysli.“  Kromě výstavy obrazů a kreseb Jana Knapa „Betlém je vážná věc“ v hlavní výstavní budově galerie v Michalské ulici probíhá souběžně jeho intervence v Diecézním muzeu v Litoměřicích. Od 7. 12. 2023 bude v Muzeu insitního umění vystaven Betlém, doplněný od 6. 1. 2024 o tříkrálovou scénu.

Záštitu nad výstavou Betlém je vážná věc přijali Mons. Václav Malý, světící biskup pražský, a Zdeněk Bárta, evangelický farář, člen správní rady Diakonie ČCE v Litoměřicích.

Mediálním partnerem výstavy je Katolický týdeník a Ústecko24.

K výstavám vychází obrazový katalog, který je dostupný na pokladnách objektů a v e-shopu galerie. Pro dětské návštěvníky je na výstavě Jan Knap – Betlém je vážná věc k dispozici pracovní list zdarma, který jim vystavené obrazy srozumitelnou a hravou formou přiblíží a podnítí je také k vlastní tvorbě

 

Vstupné:

Jan Knap – Betlém je vážná věc: plné 35 Kč, snížené 20 Kč, rodinné (max. 2 osoby plné vstupné a 2 osoby snížené vstupné) 70 Kč
Jan Knap – Intervence do Diecézního muzea: plné 10 Kč, návštěvníci mladší 19 a starší 65 let zdarma

 

Doporučujeme: navštivte také betlém Jana Knapa, který je 8. 12. 2023 – 28. 1. 2024 přístupný v Muzeu insitního umění (Mírové nám. 24/16).

Foto: Karel Pech, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích