Jan Knap – Betlém

Jan Knap – Betlém

8. 12. 2023 – 28. 1. 2023

Muzeum insitního umění, Mírové náměstí 24/16 (zadní trakt)

Adventní doba v Severočeské galerii výtvarného umění se v tomto roce nese v duchu díla současného světoznámého malíře a znamenitého ilustrátora Jana Knapa. Ten splnil svůj příslib a pro tradiční výstavu betléma v Muzeu insitního umění vytvořil vlastní, ručně malovaný betlém. Dílo výjimečné pečlivostí svého výtvarného zpracování, ale také hloubkou, s  jakou se v něm projevuje citlivý přístup autora k zobrazovanému tématu i tvorbě samé; dílo neobyčejné svým pojetím. Jan Knap totiž vytvořil hned dvě ústřední betlémské scény – Narození Páně a Klanění Tří králů. Máme tak unikátní příležitost přivítat první, noční scénu, v níž se ležící Panně Marii a právě narozenému Ježíškovi přicházejí poklonit pastýři se svými stády. 6. ledna býval tento výjev tradičně doplněn již větším Ježíškem, na klíně své maminky, společně s vyobrazením Tří králů. Zatímco první scéna zachycuje Svatou rodinu sice v tradičním prostředí, ale jinak vskutku neobvykle, druhou malíř pojednal v obrazové tradici největších umělců gotiky a renesance. Jan Knap velikou událost, která se v Betlémě odehrála, připomíná důstojně, nelíčeně, bez ironie či snahy o násilné aktualizace. Není to totiž potřeba, to podstatné je zde hluboce všelidské. Každý u příběhu, který malíř vypráví, může užasnout i najít v něm střípek svého vlastního osudu.

Vstupné: plné (návštěvníci 19–65 let) 10 Kč, ostatní zdarma

Doporučujeme: navštivte také další výstavy Jana Knapa: Betlém je vážná věc v hlavní výstavní budově (Michalská 29/7) nebo Intervenci Jana Knapa v Diecézním muzeu v Litoměřicích (Mírové nám. 24/16).