Beethovenovské slavnosti – koncert Kateřiny Englichové v kostele Zvěstování Panny Marie

Vážení návštěvníci,

zveme vás i vaše přátele na komorní koncert 59. Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2024, který Severočeská galerie výtvarného umění spolupořádá se Severočeskou filharmonií Teplice v kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích (Jezuitská ul.).

 

KATEŘINA ENGLICHOVÁ

pátek 14. 6. 2024 od 19 hodin

 

Vynikající česká harfenistka Kateřina Englichová, mj. držitelka prestižní ceny Prague Classic Award 2018, patří k výrazným osobnostem evropského interpretačního umění. Na litoměřickém koncertu zazní v jejím podání:

  • Georg Friedrich Händel: Koncert B dur
  • Jan Ladislav Dusík: Sonáta c moll
  • Jan Hanuš Trneček / B. Smetana: Fantazie na symfonickou báseň Vltava
  • Alphonse Hasselmans: La source
  • Claude Debussy: Dva tance pro harfu
  • Laura Caramellino: Cassiopeia
  • Pearl Chertok: Harpicide at midnight

 

Hudební festival Ludwiga van Beethovena se v letošním roce koná ve dnech 23. 5. – 20. 6. 2024. Kromě zahajovacího koncertu v Teplicích, na kterém zazní Smetanova Má vlast, obsáhne dalších 18 koncertů pořádaných na 10 různých místech Ústeckého kraje.

Vstupné: plné 200 Kč, zvýhodněné 100 Kč.

Vstupenky budou v prodeji na místě hodinu před začátkem koncertu, v případě zájmu je možné rezervovat je na e-mailu: sev.filharmonie@seznam.cz.

Těšíme se na vás!
Foto: Marek Ondráček, www.markusnakus.cz, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích