Aleš Krejča a Petr Císařovský – Každý má své nebe

0 out of 5

100.00 

Katalog vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, ke stejnojmenné výstavě pořádané od 30. 6. do 20. 8. 2017.

165 x 230 mm, 2x 16 stran
Texty: Jan Kříž
Grafická úprava: Aleš Krejča
Vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, 2017
ISBN 978-80-87784-26-6
ISBN 978-80-87784-25-9
Anglické resumé: Adrian Dean