Mýtus Ulrich Creutz

0 out of 5

490.00 

Mýtus Ulrich Creutz

Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1496-1517)
Publikaci vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ve spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy v roce 2017
Autoři textů: Milena Bílková, Lukáš Gavenda, Petr Hlaváček, Štěpánka Chlumská, Jan Klípa, David Kořínek, Viktor Kubík, Petr Macek, Aleš Mudra, Magdalena Nespěšná Hamsíková, Michaela Ottová, Markéta Pavlíková, Petr Rak, Jan Royt, Uwe Tresp, Ľubomír Turčan, Marta Vaculíkov
Rozsáhlá publikace obsahuje nejen katalog k výstavě, ale také se podrobně věnuje uměleckohitorickému celku tehdejší kultuře jagellonského období v severozápadních Čechách.
Pozornost je věnována hlavně Janu Hasištejnskému z Lobkowicz.
Katalog má celkem 279 stran, četné barevné reprodukce.