Mýtus Ulrich Creutz: vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469–1517)

0 out of 5

390.00 

Katalog k výstav Mýtus Ulrich Creutz, kterou uspořádala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ve dnech 14. 9. – 19. 11. 2017.

Autoři: Milena Bílková, Lukáš Gavenda, Petr Hlaváček, Štěpánka Chlumská, Jan Klípa, David Kořínek, Viktor Kubík, Petr Macek, Aleš Mudra, Magdalena Nespěšná Hamsíková, Michaela Ottová, Markéta Pavlíková, Petr Rak, Jan Royt, Uwe Tresp, Ľubomír Turčan, Marta Vaculíková
Grafická úprava: Martin Bušek, Jan Dienstbier
Nakladatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ve spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy, 2017
Formát: 215 × 285 mm
Počet stran: 279
Anglické resumé (English resume)
ISBN: 978-80-87784-29-7 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
ISBN: 978-80-7308-734-0 (Univerzita Karlova)