Paralelní historie: aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990–2009

0 out of 5

50.00 

Katalog k výstavě Paralelní historie: aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990–2009, kterou uspořádala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ve spolupráci s Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 7. 10. – 20. 11. 2011.

Autoři: Michal Koleček (ed.), Vendula Fremlová, Ludvík Hlaváček, Adéla Hrušková, Blanka Kirchner, Martin Kolář, Martina Pachmanová, Terezie Petišková, Zbyněk Sedláček, Lenka Sýkorová, Anna Vartecká, Romana Veselá
Grafická úprava: Tomáš Trnobranský
Nakladatelé: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2011
Náklad: 700 ks
Formát: 170 × 230 mm
Počet stran: 232
ISBN: 978-80-85090-97-0 (SGVU Litoměřice)
ISBN: 978-80-7414-423-3 (UJEP Ústí nad Labem)