Cyril Bouda – Kresby

14. října – 21. listopadu 2004

Cyril Bouda (14.11.1901 – 29.8.1984) – český grafik, ilustrátor a malíř, absolvoval pražskou Akademie výtvarných umění (žák Maxe Švabinského), od roku 1927 byl členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar, působil jako profesor na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Po počátečním zájmu o krajinomalbu se orientoval na tvorbu volné grafiky a ilustrace. Přispěl k obrodě klasické techniky mědirytu, rozvíjel dřevoryt, lept, kamenoryt a litografii.

Ve 40. letech se podílel na nové vlně zájmu o ilustraci dětských knih (K. J. Erben – České pohádky a báje, H. Ch. Andersen – Pohádky a povídky, Fr. Langer – Pražské legendy, J. Swift – Gulliverovy cesty, atd.). Zasloužil se o obnovu české tradice grafické veduty (České Budějovice, Klatovy, Praha aj.). Věnoval se tvorbě návrhů ex libris, poštovních známek, gobelínů, mozaiky, vitráží a plakátů. Spolupracoval s divadlem a kresleným filmem.

Litoměřická výstava představí jeho rozsáhlou ilustrační tvorbu.