Připravujeme pro vás výstavu k 70. výročí sbírkotvorné činnosti Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Připravujeme pro vás výstavu k 70. výročí sbírkotvorné činnosti Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Vážení návštěvníci,

dne 25. února pro vás otevíráme novou výstavu Slavíme 70. Let sbírkotvornou činností, kterou si připomeneme letošní významné, 70. výročí od zahájení sbírkotvorné činnosti Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Na více než stovce pečlivě vybraných exponátů z našich sbírek malby, grafiky a kresby a plastiky vám představíme proměny akviziční strategie galerie i jejích nástrojů, včetně dobových politických, etických či ekonomických aspektů, které budování našich sbírkových fondů ovlivnily. Vystavena budou díla, která galerie získala jak z nákupů svého zřizovatele (vč. děl politicky angažovaných umělců), tak z rozprodejů významných předválečných sbírek (sbírka Vincence Kramáře), z převodů z rozsáhlých fondů Národní galerie i vlastními cílenými nákupy (díla Václava Boštíka, Mikuláše Medka, Evy Kmentové či Jiřího Johna).

K výstavě vychází katalog, který mj. přiblíží dosud nezveřejněné informace o původu některých sbírkových předmětů a popíše také osobní přínos nejvýznamnějších kurátorů galerie k tvorbě jejího sbírkového fondu. Vydání katalogu podpořil Státní fond kultury České republiky.

Výstava bude přístupná do 22. května v hlavní výstavní budově, Michalská 29/7, Litoměřice, St–Ne 10–17 hodin.

Těšíme se na vás!