Výstava Slavíme 70. Let sbírkotvornou činností

Výstava Slavíme 70. Let sbírkotvornou činností

25. 2. – 22. 5. 2022

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích si v letošním roce připomíná důležité výročí – 70 let od zahájení své sbírkotvorné činnosti. Právě v roce 1952 byla mezi přírůstky galerie zaevidována první umělecká díla, která se stala základem jejích výjimečných sbírek.

Výstava s názvem Slavíme 70. Let sbírkotvornou činností představující veřejnosti stovku exponátů napříč sbírkami malby, grafiky a kresby a plastiky je jen nepatrným výběrem z více než 7 000 sbírkových předmětů, které galerie za 70 let shromáždila. Návštěvníkovi procházejícímu výstavními sály v lineární časové rovině prezentuje proměny akviziční strategie galerie i jejích nástrojů, včetně dobových politických, etických či ekonomických aspektů, které budování sbírkových fondů bezpochyby ovlivnily.

Vystavena je pestrá, pečlivě vybraná sbírka uměleckých děl, která galerie získala jak z nákupů svého zřizovatele (vč. děl politicky angažovaných umělců), tak z rozprodejů významných předválečných sbírek (sbírka Vincence Kramáře), z převodů z rozsáhlých fondů Národní galerie i vlastními cílenými nákupy (díla Václava Boštíka, Mikuláše Medka, Evy Kmentové či Jiřího Johna).

Sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích netvoří jen díla výjimečná a dlouhodobé péče a ochrany hodná. Stejně jako sbírky ostatních muzeí umění obsahuje i litoměřická sbírka výtvarná díla, jejichž autorství je sporné, díla, která lze považovat za záměrná falza či objekty, jejichž umělecká a výtvarná hodnota je téměř nulová. S těmito „Černými Petry” svého sbírkového fondu seznámí galerie veřejnost na krátkodobé třídenní „bizarní” výstavě, kterou uspořádá v rámci letošní Muzejní noci.

K výstavě vychází katalog, který mj. přiblíží dosud nezveřejněné informace o původu některých sbírkových předmětů a popíše také osobní přínos nejvýznamnějších kurátorů galerie k tvorbě jejího sbírkového fondu. Vydání katalogu podpořil Státní fond kultury České republiky.

Výstava bude přístupná v hlavní výstavní budově, Michalská 29/7, Litoměřice, St–Ne 10–17 hodin.

Vstupné plné: 50 Kč, snížené 25 Kč, rodinné 90 Kč.