Koncert Schola Gregoriana Pragensis v kostele Zvěstování Panny Marie

Koncert Schola Gregoriana Pragensis v kostele Zvěstování Panny Marie

Vážení návštěvníci,

srdečně vás zveme na jedinečné koncertní vystoupení uznávaného pěveckého sboru Schola Gregoriana Pragensis, které se uskuteční v sobotu 25. března od 17 hodin v sekularizovaném kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích (Jezuitská ulice).

Soubor Schola Gregoriana Pragensis se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10.–11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice, včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v jeho programech často i řada unikátních, nově objevených skladeb ze 13.–15. století. V širokém spektru repertoáru souboru lze však najít i soudobou tvorbu. Zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru je David Eben, který se kromě středověké duchovní hudby věnuje také dalším hudebním žánrům. Společně se svými dvěma bratry aktivně působí ve známé skupině bratří Ebenů. 

V Litoměřicích se soubor představí s koncertním programem “Sedm dní na Karlově univerzitě”, který přináší náčrt hudebního světa studenta pražské univerzity v období zhruba mezi lety 1370–1450. Posluchačům zprostředkuje pestrý obraz oficiální liturgické hudby, duchovní tvorby mladých kleriků i skladeb vzniklých v souvislosti se studiem hudební teorie, okořeněn je však i hudbou čistě zábavnou.

Koncert, který Severočeská galerie výtvarného umění uvádí jako benefiční koncert ve prospěch projektu Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích, bude slavnostním završením celodenního svátečního programu Poutní slavnost ke svátku Zvěstování Páně. A aby pro Vás byla návštěva kostela komfortnější, nejenže Vám nabídneme hřejivé deky, ale prostor kostela pro vás také vytopíme!

Realizaci Poutní slavnosti finančně podpořil Státní fond kultury ČR.

Jste srdečně zváni!

Foto: Schola Gregoriana Pragensis, © Petr Kadlec