Nový ČTVRTletník s přehledem akcí na jarní měsíce

Nový ČTVRTletník s přehledem akcí na jarní měsíce

Vážení návštěvníci,

pro nadcházející jarní měsíce jsme pro vás připravili řadu nových a zajímavých kulturních akcí – zveme vás na vernisáž nové výstavy, kterou připravujeme v kostele Zvěstování Panny Marie, na komentovanou prohlídku výstavy Jan Pohribný. Spirituální krajina s autorem této výstavy, na akce Litoměřické muzejní noci, tradiční koncert Beethovenovských slavností i na zcela nové artefiletické dílny pro děti i dospělé. V naší stálé nabídce naleznete expozici Gotika. Umělecká topografie regionu severních Čech ve 13. až 16. století, stálou expozici Muzea insitního umění a Diecézního muzea v Litoměřicích.
Přehled jarního programu naší galerie vám přináší nový galerijní Čtvrtletník. Věříme, že vás zaujme a těšíme se na vaši návštěvu!