Jan Pohribný. Spi-rituální krajina

Jan Pohribný. Spi-rituální krajina

 

 

24. 2. – 28. 5. 2023

hlavní výstavní budova SGVU, Michalská 29/7, Litoměřice

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích představuje tvorbu významného fotografa a pedagoga Jana Pohribného (* 1961). Autor se na fotografické scéně pohybuje od poloviny 80. let 20. století. Již ve svých tvůrčích počátcích byl významně ovlivněn land artem, zvláště britskou školou, preferující citlivé zásahy do krajiny a využití přírodních materiálů. Ve své volné tvorbě Pohribný krajinu dokresluje různými přírodninami, nejčastěji ale světlem. K malbě světlem, luminografii, se pojí i práce s barvou. Přirozený kolorit krajiny dotváří barevností umělého světla, různými filtry, nebo výjimečně kolorit upravuje v postprodukci. Jeho hlavním tématem je vztah člověka k přírodě.

Krajina hraje hlavní roli i na litoměřické výstavě, na níž je vystaveno pět fotografických cyklů z let 1988–2022. Pohribný na vybraných fotografiích zúročil svůj zájem o megalitické památky a prehistorická posvátná místa Evropy i Asie, za nimiž se vydával od roku 1990. Megality nejen dokumentoval, ale také interpretoval jejich skryté energie a symboly. Autor ale neopomíjí ani „profánní“ krajinu, do které vstupuje geometrickými světelnými objekty a tvary. Krajinu světlem interpretuje jako místo s latentním duchovním rozměrem a otevírá další možnosti jejího čtení. V dalším cyklu krajinu oživuje inscenovanou figurou a prostřednictvím symbolů vstupuje do neviditelného světa imaginace a snů. Skrze příběhy a archetypální figury vyjadřuje existenciální téma člověka. Do krajiny Pohribný zasadil i cyklus věnovaný svému příteli, obalovému designerovi Janu Činčerovi. Různé objekty vyrobené z ručního papíru, nebo jejich části, Pohribný vystavoval volné přírodě a konfrontoval tak odlišné charaktery přírodnin. Svůj nejnovější cyklus autor nazval Pittura Intima. Tentokrát do krajiny svými intervencemi nevstupuje přímo, ale na různé krajinné charaktery přikládá minimalistickou malbu jednoduchých geometrických tvarů. Jako fotograf Pohribný vychází z reálné krajiny, které se dotýká, prožívá ji. V kontaktu s ní hledá identitu jak současného člověka v obecné rovině, tak i svou vlastní, otevírá možné varianty námi žitého světa a duchovní rozměr místa. Zasazení jedince do širšího kontextu přesahující přírody má nutně existenciální charakter. Ve svých fotografiích se výjimečně dotýká i politických anebo filosofických otázek.

Vernisáž se koná ve čtvrtek 23. 11 2023 od 17 hodin, veřejnosti je výstava přístupná od 24. 2. do 28. 5. 2023, vždy st–ne 10–17 hodin.

K výstavě vychází reprezentativní katalog.

Doporučujeme: komentovaná prohlídka výstavy s Janem Pohribným 9. 3. 2023 od 16:30 hod.

Foto z vernisáže

Diskuze je uzavřena.