V sobotu 28. října vstup do Diecézního muzea v Litoměřicích a Muzea insitního umění zdarma

Vážení návštěvníci,

pro státní svátek Den vzniku samostatného československého státu, který si připomínáme v sobotu 28. října, jsme pro vás připravili vstup do expozic Diecézního muzea v Litoměřicích a Muzea insitního umění zdarma.

V Diecézním muzeum v Litoměřicích (Mírové nám. 24/16 – přední trakt), jež je společným projektem Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Biskupství litoměřického, si můžete prohlédnout výběr nejvýznamnějších kulturních památek ze sbírek historického Diecézního muzea založeného v Litoměřicích již roku 1885 doplněný dalšími příklady jedinečného umělecko-historického dědictví z území litoměřické diecéze. Nejznámějším a nejvýznamnějším uměleckým dílem prezentované kolekce je oboustranný deskový obraz, který představuje Svatého Antonína poustevníka přemáhajícího ďábelské představy z let 1520‒1525 od Lucase Cranacha staršího na straně jedné a Krista vstávajícího z hrobu v dílenském zpracování na straně druhé

V expozici Muzea insitního umění (Mírové nám. 24/16 – zadní trakt) můžete shlédnout výběr z kolekce obrazů, kreseb a plastik tvůrců insitního (naivního) umění a art brut, která je svým významem a rozsahem unikátní v rámci celé České republiky. K nejvýraznějším prezentovaným uměleckým dílům patří expresivní kresby Marie Kodovské, citově naléhavé krajiny Václava Žáka, fantaskní krajiny medijně inspirované Cecilie Markové či spontánně vznikající květenství Anny Zemánkové.

Obě expozice jsou otevřeny od 10 do 17 hodin, v zimní sezoně (říjen–květen) pouze ve středu až neděli.

Těšíme se na vás!

Foto: © Marek Ondráček, www.markusnakus.cz, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace