Dagmar Filípková: Pouť krkonošská a jiné krajiny

Dagmar Filípková

Pouť krkonošská a jiné krajiny

23. 2. 2024 – 26. 5. 2024

hlavní výstavní budova, Michalská 29/7

 

Dáša Filípková je výtvarnice z pražského Ateliéru radostné tvorby, kreativního útočiště A.R.T. pro umělce s mentálním handicapem a duševním onemocněním, jejichž tvorba bývá označována jako art brut. Lidská bytost, od narození trochu jiné dítě, kterému ve věku vstupu do základní školy hrozil místo vzdělávání úděl celoživotní ústavní péče. A dnes? Renesanční osobnost – dáma v lepších letech, která hraje divadlo, píše deníky, podle kterých vznikají divadelní představení, okouzluje okolí svým zdravým úsudkem, jemnými bonmoty, živelnou energií, a navíc maluje … Malířka, která okamžitě zaujala Vladimíra Kokoliu při jeho první návštěvě v Ateliéru radostné tvorby svou přirozenou schopností pracovat s barvami – ryze, samozřejmě a vždy neopakovatelně. Když Dáša Filípková tvoří, vstupuje do vlastních barevných vrstev, noří se v ně v drti pastelů co živé stvoření ve svůj výtvor. Kreativita barev se utkává se silou podvědomí umělkyně.

Před dvěma lety s vnímavostí sobě vlastní shlédla Dáša v prostředí blízkém Ateliéru radostné tvorby film Karla Čtveráčka Pouť krkonošská. Okamžitě jí naskočily výtvarné asociace, které pak po dobu několika týdnů vkládala do svých pastelů a maleb. Tak vznikl cyklus barevných kompozic tvořících základ litoměřické výstavy – krajiny vznášející se ve stopách máchovských i ve stopách novodobých hledačů poutních výšin. Stačilo přidat z dalších krajin autorčina života, které vědomě či podvědomě zobrazuje s neopakovatelnou vervou, až vznikla výstava tak blízká máchovskému prostředí, tak blízká básníkovu niternému vnímání života. Jak cítil krajiny duše i reálného světa Karel Hynek Mácha a jak je vnímá Dáša Filípková, jedna z nejvýznamnějších autorek současného českého art brut, lze kromě vystavených děl vyčíst i z koláže jejich deníků. 

Máchovi vyčítali vrstevníci rozervanost, Dáša byla skoro odsouzena k roli celoživotního outsidera. Dnes se v Severočeské galerii potkávají v roli neopakovatelných tvůrců – největší z českých básníků a jeden z největších talentů z prostředí bytostí, které majoritní společnost nazývá handicapovanými. Výstava Dáša Filípková – Pouť krkonošská a jiné krajiny hledá své obecenstvo přirozeným snoubením dvou atributů charakteristických pro litoměřickou galerii: tvorby art brut, jejíž prezentaci se jako jedna z mála u nás věnuje, a máchovskému odkazu, který tak často reflektuje nejen ve svých sbírkách.

Výstava vznikla ve spolupráci se spolkem Altán Art, který iniciuje setkávání a tvorbu lidí s handicapem a poskytuje zázemí tvůrcům art brut.

V rámci doprovodného programu se uskuteční komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Vladimírem Drábkem (21. 3. od 16 hod.), dětská artefiletická dílna s galerijním lektorem (23. 3. od 10 hod.), promítání dokumentárního filmu Pouť krkonošská. Velké máchovské putování za účasti jeho tvůrců (13. 4. od 13:30 hod.), výtvarná dílna s Dagmar Filípkovou (4. 5. od 10 hod.) a Máchovská procházka Litoměřicemi s Vladimírem Drábkem (4. 5. 2024 od 15 hod.).

Režisér Karel Čtveráček připravil pro prezentaci ve výstavě krátkometrážní dokument o Dagmar Filípkové.

K výstavě vychází katalog dostupný na pokladnách objektů a v e-shopu galerie.

Otevírací doba: st–ne 10–17 hodin.

Vstupné na výstavu: 35 Kč (plné vstupné), 20 Kč (snížené vstupné), 70 Kč (rodinné vstupné).

Těšíme se na vás!

Foto z vernisáže: (c) Karel Pech, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích.