Výstava Zbožní zítřka. Umění vidět. Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění

Vážení návštěvníci,

srdečně vás zveme na hlavní výstavu naší letní výstavní sezony:

Zbožní zítřka. Umění vidět. Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění

28. 6. – 24. 9. 2023

hlavní výstavní budova, Michalská 29/7, Litoměřice

 

Rozsáhlý výstavní projekt, připravený ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, vám ve dvou patrech hlavní výstavní budovy představí téměř 250 obrazů, kreseb a grafik profesionálních i neprofesionálních tvůrců, jejichž tvorba byla do určité míry či výhradně ovlivněna tzv. napojením – určitou formou mimosmyslového vnímání. Prezentována jsou také díla autorů tzv. vysokého umění, ovlivněných v některých fázích jejich tvorby antroposofickými či teosofickými myšlenkami. Vystavovaný soubor z výjimečného sbírkového fondu Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích je doplněn zápůjčkami z mnoha sbírkových institucí České republiky i ze sbírek soukromých sběratelů. Řada děl je vystavena vůbec poprvé.

Doporučujeme: komentované prohlídky s kurátorkou výstavy, které se konají v termínech:

středa 12. 7. 2023 od 16 hodin

středa 19. 7. 2023 od 16 hodin

sobota 9. 9. 2023 od 15 hodin

středa 20. 9. 2023 od 16 hodin

Výstava je přístupná denně vč. pondělí od 10 do 18 hod.
Vstupné: plné 70 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 140 Kč. Využít můžete i zvýhodněné vstupné do všech našich výstav a expozic: plné 120 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 240 Kč.

Těšíme se na vás!