Rubrika: Programy pro školy 2018

Home / Archiv / Programy pro školy 2018
AKCE OBRAZ!

AKCE OBRAZ!

AKCE OBRAZ! Termín: celoročně Délka trvání: cca 60 minut Určeno pro: II. stupeň ZŠ a SŠ Předměty: Vv, Čj Výtvarný program, který přibližuje vybraná výtvarná díla. Na začátku si žáci jednotlivě vylosují detail vystaveného obrazu, který se pokusí bez předchozího prohlédnutí dokreslit. Cílem není vytvořit identický obraz – vzniknou tak zcela nové originály inspirované částmi výtvarných...

27. 8. 20186. 12. 2018
ZROZENÍ RENESANCE

ZROZENÍ RENESANCE

Program, který hravou formou seznamuje s obdobím renesance, vychází ze srovnání umění gotiky, renesance a baroka. Čím byla renesance nová, co přinášela a co zůstalo z doby gotiky? Program užívá názorného výkladu na dílech stálé expozice a vysvětluje na osobnosti Leonarda da Vinci pojem „renesanční člověk“. Ve druhé části programu je připravena práce s pracovními listy a pokus...

1. 1. 201819. 12. 2018
VÝLET DO SVĚTA UMĚNÍ

VÝLET DO SVĚTA UMĚNÍ

První seznámení s galerií. Prostřednictvím příběhu o klukovi, který se v galerii ztratil, se dozvídáme, jak bychom se měli v galerii chovat. V malých skupinkách se potom žáci vydávají hledat výtvarné dílo ve stálé expozici, které znají jen z černobílé kopie. Úkolem je sestavit velice jednoduchý popis díla tak, abychom o něm uměli promluvit. Na závěr se skládá – restauruje – nalezený...

1. 1. 201819. 12. 2018
SVĚTCI – ŽIVOTY A LEGENDY

SVĚTCI – ŽIVOTY A LEGENDY

Ve výtvarném umění se často objevuje tematika svatých, jejich legend i odkazy na příběhy jejich života. Program si klade za cíl seznámit se základními legendami a atributy světců, pátrat po tom, odkud přišli. Některé svaté objevíme přímo na vystavených dílech ve stálé expozici gotiky, kde bude tento program probíhat. Nové poznatky a vědomosti si pochopitelně upevníme pomocí různých...

1. 1. 201819. 12. 2018
SOCHAŘSKÁ DÍLNA

SOCHAŘSKÁ DÍLNA

Tento program je možné použít jako navazující k předchozímu (Co nám řekne socha) nebo zcela samostatně. Po krátkém úvodu připomínajícím specifičnost práce sochaře následuje rozdělení do malých skupinek. Každá si vylosuje téma prostředí, do kterého budou vytvářet sochu nebo objekt. Všichni ze skupiny se pokusí vytvořit jednoduchou skicu díla, které by bylo do daného prostředí...

1. 1. 201819. 12. 2018
PŘÍBĚH OBRAZU

PŘÍBĚH OBRAZU

Termín: celoročně Délka trvání: cca 60 minut Určeno pro: I. stupeň (3. – 5. třída) a II. stupeň ZŠ, SŠ Předměty: Vv, Čj, Prv, D Tento program hravou formou seznamuje s některými základními pojmy z výtvarného umění. Cílem programu je vyplnit ztracenou dokumentační kartu k dílu, od kterého každá skupinka získá pouze „střep“ s výrazným detailem. Pátrací akce po celé...

1. 1. 201819. 12. 2018
POVÍDÁNÍ O BARVĚ

POVÍDÁNÍ O BARVĚ

Povídání o tom, jakou roli hraje ve výtvarném umění barva. Co všechno ovlivňuje a jak ji vnímáme. Jak pracuje psychologie barev, jak s ní mohou pracovat architekti, módní návrháři, vizážisté… Jaká je vaše oblíbená barva a co to podle některých typologií může znamenat? Jak pracuje naše oko a jak ho lze oklamat (optické klamy). Praktická část programu je zaměřena na...

1. 1. 201819. 12. 2018
KRAJINOU KROK ZA KROKEM

KRAJINOU KROK ZA KROKEM

Termín: celoročně Délka trvání: cca 60 minut Určeno pro: II. stupeň ZŠ a SŠ (po dohodě lze přizpůsobit pro 4. a 5. třídu ZŠ) Předměty: D, Vv, Čj Jak se zobrazovala krajina v dílech jednotlivých období? Procházka stálou expozicí od gotiky až po umění 19. století, kde program dále pokračuje. O čem nám zobrazená krajina vypovídá a...

1. 1. 201819. 12. 2018
Jak se žilo v gotice

Jak se žilo v gotice

Program obsahuje stručný výklad dějin kultury období gotiky. Důraz je kladen nejen na umění té doby, ale také na životní styl (život na hradech a ve městech, jak se lidé tenkrát oblékali a co jedli…). Ve druhé části programu čeká žáky práce v malých skupinkách, při které se dozví, jaké atributy mají někteří svatí, jak vypadají, vyzkouší si...

1. 1. 201819. 12. 2018
CO NÁM ŘEKNE SOCHA

CO NÁM ŘEKNE SOCHA

Jaký je rozdíl mezi sochou a obrazem? Co všechno obnáší sochařská práce? Z jakých materiálů může být vytvořena socha? Základní povídání o sochařství, matriálech, pojmech (busta, reliéf, volná plastika…). Po úvodu doplněném ukázkami přímo ve stálé expozici bude následovat samostatná práce v malých skupinkách – pokus o vytvoření vlastní sochy nebo sousoší, doplňování pojmů z...

1. 1. 201819. 12. 2018
  • 1
  • 2